Elektriker baserade i Alunda,
med kunder i hela Uppland.

Vi utför alla former av elinstallationer, från hela projekteringar av inom- och utomhusel till mindre eluppdrag i enstaka utrymmen. Vi har certifieringen Allmän behörighet inom el (ABL) och är branschanslutna hos EIO.

TYDLIG KOMMUNIKATION – HÖG SÄKERHET – PERSONLIGT ENGAGEMANG

Det har våra elektriker från Alunda!

Innan, under och efter utfört uppdrag.

Självklart följer vi de säkerhetskrav som finns och har de behörigheter som krävs!

Läs om våra tjänster

banner-bopartner-1250px